Het clubhuis

Het Clubhuis:

Het clubhuis is eigendom van speeltuinvereniging Beatrix en kan gehuurd worden door verenigingen.
Ook is het mogelijk om het clubhuis te gebruiken om kinderpartijtjes te vieren.
Voor meer informatie over het huren van het clubhuis kunt u een mail sturen naar secretariaat@speeltuinbeatrix.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Tineke Ruigrok, 0252-232551.

Scholen:

Scholen kunnen gebruik maken van het toiletgebouw in het clubhuis indien dit van tevoren gemeld wordt.
U kunt hiervoor contact opnemen met Jolanda Vercouteren, 0252-218359.
Voor het gebruik van dit gebouw worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten:

De kosten voor een kinderpartijtje zijn €15,- per uur.
Wij vragen u om het clubhuis volgens de reglementen schoon achter te laten. Mocht dit niet het geval zijn, zullen wij genoodzaakt zijn om €30,- schoonmaakkosten in rekening te brengen.
Voor verhuurprijzen voor verenigingen, vergaderingen, demonstraties en cursussen vragen wij u om een mail te sturen naar bovenstaand mailadres of contact op te nemen met Tineke Ruigrok.

Schoonmaakvoorschrift 
Verhuurreglement Clubgebouw

 Fotoclubhuis